Medewerkers advocatenkantoor van der Kruijs

Jeugdrecht

Het civiele jeugdrecht is van toepassing op minderjarigen tot 18 jaar. Het kan gaan om minderjarigen die vanwege ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen op verzoek van hulpverlenende instanties onder toezicht zijn gesteld en uit huis geplaatst worden. Vaak is er al een heel dossier opgebouwd, voordat een advocaat bij de zaak betrokken raakt. Daarom is het erg verstandig om al heel bijtijds om hulp en advies van een advocaat te vragen.

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de hulp aan minderjarigen en hun ouders. Daar-voor hebben de gemeenten een grote vrijheid gekregen in het organiseren van de jeugdzorg. Deze transitie jeugdzorg levert in de praktijk nog veel problemen op. Ook daarom is het belangrijk om snel en bijtijds de hulp van een advocaat in te schakelen.

Jeugdrecht gaat ook over:

• (ontheffing uit) ouderlijk gezag;

• geschillen tussen ouders over

opvoeding na de echtscheiding;

• voogdij;

• omgangsregeling;

• afstammingskwesties;

• naamswijzigingen;

• klachten over hulpverlening

 

Bij wie kunt u terecht?

Mr. B.A. van Mens >

Collaborative divorce

Overlegscheiden houdt in dat u samen afspreekt niet naar de rechter te gaan, maar er samen te willen uitkomen. Anders dan bij mediation heeft u wel zelf een eigen advocaat. Verder is er een coach bij betrokken die het proces begeleidt en stuurt. Samen met deze groep professionals gaat u als ouders en toekomstige ex-partners in overleg. Overlegscheiden werkt de-escalerend en is gericht op veiligheid, rust, respect en openheid. De praktijk wijst uit dat overlegscheiden leidt tot het behoud van een goede verstandhouding waarbij de mogelijk betrokken kinderen het meest zijn gebaat.

 

Bij wie kunt u terecht?

Mr. M. Schram >

Mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij partijen gezamenlijk door gesprekken tot een oplossing komen. De mediator treedt daarbij op als begeleider van het mediationproces. De mediator kan door de juiste interventietechnieken op het juiste moment toe te passen ervoor zorgen dat partijen weer oog krijgen voor elkaars belangen en met name voor oplossingen.

Mediation heeft veel voordelen. Eén van de voordelen is dat partijen zelf gezamenlijk tot een oplossing komen. Dit voelt heel anders aan dan wanneer een rechter voor partijen de knoop doorhakt. Beide partijen hebben daadwerkelijk bijgedragen aan de oplossing. Dit heeft tot gevolg dat de bereikte oplossing ook daadwerkelijk door beide partijen ondersteund/gedragen wordt. Ook blijkt in de praktijk dat een bereikte oplossing door mediation duurzamer is van karakter en kan door mediation een zeer kostbare procedure worden voorkomen. Gemiddeld duurt mediation 2 à 3 gesprekken. Een procedure soms een jaar of nog langer.

 

Bij wie kunt u terecht?

Mr. M. Schram >

Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht is het recht van alle dag. Denk aan een simpele boodschap die gedaan wordt. Door vraag en aanbod komt een overeenkomst in de supermarkt tot stand. Maar verbintenissenrecht betreft ook de overeenkomst tot de aanschaf van een auto of een opdracht tot het schilderen van een huis en ook het aangaan van een samenlevingsovereenkomst. Ongemerkt en gemerkt komen wij daarom veel met verbintenissenrecht in aanraking. Dat gaat gelukkig heel vaak goed, maar soms ook niet. Het is dan prettig te weten wat juridisch geldend is en of de algemene voorwaarden (“kleine lettertjes”) nu wel of niet gelden. Wij geven advies, maar procederen ook indien dat nodig is. Twijfelt u over een door u gesloten overeenkomst? Neem dan gerust contact met ons op. Wij wijzen u de weg.

 

Bij wie kunt u terecht?

Mr. B.A. van Mens >

Mr. M.F.J. Martens >

Rechtsgebieden   Waar liggen onze specialismen

Vereniging collaboratieve divorce holland logo

 

Van der Kruijs advocaten logo

Stationsplein 3b,  5241 GN Rosmalen,  T (073) 627 07 60,  F (073) 612 23 21,  E info@vanderkruijsadvocaten.nl

Algemene voorwaarden

Van der Kruijs Advocaten © 2015. All Rights Reserved. Website by Heymans-Vanhove